Siirry suoraan sisältöön

Business Intelligence auttaa saamaan yrityksen datasta kaiken irti

Business Intelligence auttaa saamaan yrityksen datasta kaiken irti

Datan kerääminen yritysten toimesta on modernia arkipäivää, mutta tuleeko kaikki data todella hyödynnetyksi optimaalisella tavalla? Business Intelligence on noussut vastaamaan tähän kysymykseen. Aluksi on luonnollisesti myös vastattava kysymykseen: mitä on business intelligence ja miten yritykset voivat hyödyntää sitä? Business Intelligence on yritysten käyttöön tarkoitettu työkalu, jonka avulla voidaan yksinkertaisesti tehdä parempia päätöksiä. Tällainen bi järjestelmä datan keräämisen ja analysoinnin, jotta yrityksen toimintaa voidaan kehittää. Nämä bi työkalut ovatkin nykyisin erittäin suosittuja ja niitä hyödyntävien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Itse termi tarkoittaa käytännössä kaikkia menetelmiä ja prosesseja, jotka kuuluvat yritysten datan keräämiseen, jäsentämiseen ja analysointiin. 
 

Millaisia ​​hyötyjä business intelligence tuo yrityksille?

Nyt kun on selvitetty mitä on business intelligence on aika pohtia sen hyötyjä. Se voi tuoda yrityksille useita hyötyjä. Se auttaa yrityksiä paremmin ymmärtämään liiketoimintaansa, asiakkaitaan ja kilpailijoitaan. Se voi myös auttaa luomaan parempia tuotteita ja palveluita sekä parantamaan markkinointia. Tällaiset bi työkalut voivat myös auttaa säästämään rahaa ja aikaa sekä parantamaan yritysten tuloksia. Kun yrityksen päätökset perustuvat aidosti analysoituun dataan, on heidän toimintansa todennäköisemmin lopulta kannattavampaa ja kustannustehokkaampaa. Erilaiset bi työkalut auttavat yrityksiä toisin sanottuna saamaan kysymyksiinsä vastauksia heidän itse keräämänsä datan perusteella, vaikkeivat he alunperin välttämättä olisi osanneet käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Miten business intelligence -työkaluja käytetään?

Business intelligence -työkaluja käytetään yritysten sisällä tietojen keruuseen, analysointiin ja raportointiin. Työkalujen avulla voidaan seurata yrityksen toimintaa ja sen kehitystä. Lisäksi niitä käytetään myös ennustamaan tulevaa kehitystä. Tällainen business intelligence järjestelmä on hyödyllinen kaikille yrityksille, sillä ne auttavat tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnassa eivätkä jätä sijaa arvailulle. Ihanteellisessa tilanteessa työkalu on niin edistynyt ja pystyy hyödyntämään kerätyn datan niin tehokkaasti, että sille voi tarpeidensa mukaan esittää kysymyksiä esimerkiksi myyntiin tai kasvuun liittyen ja se osaa vastata niihin aiemman tiedon perusteella. 

Business intelligence -työkalujen käyttö on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, ja niitä on saatavilla erilaisissa muodoissa. Yritykset voivat ostaa tietokantaan tallennettavia ratkaisuja, jotka tallentavat tiedot automaattisesti. Lisäksi on olemassa myös pilvipalveluita, joita yritykset voivat käyttää tiedonkeruumenetelmiinsä. Pilvipalvelut ovat hyvin suosittuja, sillä ne ovat helppoja käyttää ja ne ovat yleensä myös melko edullisia.

Millaisia ​​tietoja voidaan kerätä business intelligence -järjestelmistä?

Hyödyllinen business intelligence järjestelmä voi auttaa keräämään laajan valikoiman tietoja. Ne voivat sisältää esimerkiksi yritysten liikevaihtoa, tuotantoa, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua koskevia tietoja. Tämän kaltainen bi järjestelmä voi auttaa yrityksiä paremmin ymmärtämään liiketoimintaansa ja sen kehittymistrendejä. Ne voivat myös auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia ja tarpeita, puhtaasti aiemman kerätyn datan perusteella. Tämä bi järjestelmä pystyy tekemään kerättyjen tietojen perusteella pitkällekin vietyjä päätelmiä, jotka pohjautuvat täysin analyysiin ja mittauksiin.

Useita yrityksiä saattaa kiinnostaa mitä on business intelligence ja miten he voivat hyödyntää sitä toiminnassaan. Moderni business intelligence järjestelmä auttaa yritystä saamaan datastaan paljon enemmän irti. Ne auttavat yritystä parempaan päätöksentekoon, tehokkaampaan tuotannon suunnitteluun ja kehitykseen sekä asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.