Siirry suoraan sisältöön

Mitä lohkoketjun äly sopimukset ovat?

Mitä lohkoketjun äly sopimukset ovat?

Lohkoketju teknologia on kehittynyt vuosien saatossa huomattavasti. Ero siihen, kun ne otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön on todella helposti huomattavissa. Nykyään ajatus siitä, että lohkoketju toimisi pelkästään kryptovaluutan pohjalla, mahdollistaen erilaiset maksu toimitukset tuntuu uskomattoman kaukaiselta asialta. Esimerkiksi yksi suosituimmista mahdollisuuksista, jonka lohkoketju tarjoaa on ehdottomasti äly sopimukset.

Mutta mitä nämä äly sopimukset oikein ovat, miten ne toimivat ja miten niitä voidaan käyttää hyödyksi? Tämä artikkeli tulee perehtymään hyvin yksityiskohtaisesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Siten sinulle selviää helposti, mitä mahdollisuuksia sinulle on oikein olemassa juuri äly sopimusten kautta. Aloitetaan niihin tutustuminen, jotta voit käyttää niitä hyödyksi halutessasi.

Suosittu vaihtoehto Ethereum mahdollistaa äly sopimusten luomisen

Lohkoketju teknologia on ollut uskomattoman kauan olemassa. Se on luotu jo 80-luvulla alkujaan. Silti siinä, että se otettiin oikeasti käyttöön kesti varsin kauan aikaa. Ensimmäinen käytännöllinen käyttötapa lohkoketju teknologialle oli kryptovaluutat. Bitcoin oli ensimmäinen asia, mikä nosti koko lohkoketju teknologian kuluttajien tietoisuuteen. Koska Bitcoin on kuitenkin ensimmäinen vaihtoehto alallaan, sen käyttämä lohkoketju ei kuitenkaan mahdollista monia toimintoja.

Kryptovaluuttojen alkuvaiheessa tämä oli yleinen toimintatapa. Tämä kaikki kuitenkin muuttui vuonna 2015, kun Ethereum julkaistiin ensimmäistä kertaa. Kyseinen lohkoketju ja sen päällä toimiva krypto oli ensimmäinen vaihtoehto, joka mahdollisti hyvin monia erilaisia toimintoja. Siitä syystä Ethereum on vieläkin yksi suosituimmista mahdollisuuksista. Jos haluat perehtyä Ethereumiin hyvin monipuolisesti, katso sivusto ostaethereumia.fi. Täältä voit löytää aivan kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon aiheesta.

Ethereum onkin hyvin tärkeä keksintö, mikä tulee äly sopimuksiin. Tämä johtuu siitä, että se oli ensimmäinen vaihtoehto, joka mahdollisti juuri äly sopimusten solmimisen. Äly sopimukset toimivat vieläkin yleensä juuri Ethereumin päällä, mikä on tietenkin hyvä tietää. Jos siis haluat solmia äly sopimuksia aiheesta tai toisesta, tulet oletettavasti käyttämään juuri Ethereum lohkoketju vaihtoehtoa sekä tietenkin sen Ether merkkejä.

Miten lohkoketju voi mahdollistaa äly sopimukset?

Ennen kuin perehdymme itse äly sopimuksiin, meidän tulee tietenkin varmistaa, että tiedät mikä lohkoketju oikeastaan on? Sen avulla sinun tulee olemaan helpompi ymmärtää, miten juuri tämä teknologia mahdollistaa äly sopimusten toiminnan.

Lohkoketju teknologia on luotu tiedon säilyttämistä ja siirtämistä varten. Periaatteessa se toimii varsin yksinkertaisella tavalla. Lohkoketju muodostuu kirjaimellisesti lohkoista. Jokainen näistä lohkoista sisältää tietoa, joka voi olla oikeastaan mitä vain. Se voi olla kirjaimellisesti tietynlainen tiedosto. Sen lisäksi se voi olla esimerkiksi tieto jostakin toiminnosta. Täten sille on hyvin monta erilaista käyttöä.

Tekijä, mikä tekee lohkoketju teknologiasta erityisen mielenkiintoisen on se, että lohkoja ei poisteta ikinä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä vain tieto voidaan löytää aina. Esimerkiksi sanotaan, että olet solminut äly sopimuksen viisi vuotta sitten. Nyt sinun ei tarvitse kaivaa ja käydä monia eri papereita läpi löytääksesi sopimuksen. Voit yksinkertaisesti palata taaksepäin tarvittavan verran, löytäen koko sopimuksen helposti.

Joten miten lohkoketju teknologia mahdollistaa juuri äly sopimukset? Hyvin yksinkertaisesti. Koska sopimus ja sen solmiminen on tietoa, tämä voidaan säilyttää juuri lohkoketjun avulla.

Mikä oikeastaan on edes äly sopimus?

Nyt kun ymmärrät, miten äly sopimukset voivat toimia lohkoketjun päällä ja mikä lohkoketju edes on, voimme siirtyä kunnolla äly sopimuksiin. Aloitetaan siis aivan perusteista eli siitä, mikä äly sopimus edes on. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, äly sopimus on digitaalinen sopimus. Se solmitaan aivan kuten mikä vain muu sopimus eli kahden osapuolen välillä. Sopimus kirjoitetaan koodina, ja se asetetaan lohkoketju teknologiaan. Kuten sanoimme, lohkoketju ei muutu, vaan se voi vain kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että äly sopimusta ei voida muuttaa ollenkaan. Se tulee pysymään täysin koskemattomana.

Äly sopimus pohjautuu samanlaiseen periaatteeseen kuin mikä vain muu sopimus. Toisin sanoen sen solmii eri osapuolet, jotka sitoutuvat täyttämään oman osansa sopimuksesta. Kaikki tämä kirjoitetaan osaksi äly sopimuksen koodia, kuten myös se, mitä tapahtuu kun osat ovat täytetty.

Äly sopimusten suurin etu ja pää syy siihen, miksi ne ovat nousseet niin suureen suosioon on se, että ne pitävät molemmat osapuolet turvassa ilman kolmatta osapuolta. Koska molempien osapuolien tehtävät kirjoitetaan koodiin, kuten myös se, mitä tapahtuu kun osat ovat täytetty, asia ei tule liikkumaan eteenpäin ennen kuin tarpeen. Toisin sanoen, sopimukselle ei tarvita enää kolmatta osapuolta valvomaan sen toimintaa. Sen sijaan lohkoketju tekee sen automaattisesti, varmistaen että nämä toiminnot tulevat aivan varmasti täyttymään. Tämä auttaa pitämään molemmat osapuolet turvassa niin, että heidän ei tarvitse huolehtia esimerkiksi petoksen mahdollisuudesta.

Miten äly sopimus toimii

Joten miten äly sopimukset oikeastaan toimivat? Tämä voidaan jakaa tiettyihin osiin, joiden avulla sinun on helpompi ymmärtää, miten sopimuksen luominen oikein tapahtuu. Kaikki tämä alkaa siitä, että osapuolet sopivat sopimuksen luomisesta. Tämän jälkeen heidän tulee keksiä ehdot sopimukselle. Tätä seuraa koodin luominen, joka asetetaan lohko ketjuun. Viimeisenä, osapuolien tulee tietenkin täyttää osansa, jotta sopimuksessa päästään eteenpäin. Näin sopimus on suoritettu kokonaan, ja se voidaan nähdä milloin vain tulevaisuudessa.

Jotta voimme varmistaa, että ymmärrät aivan varmasti, miten äly sopimuksen luominen ja suorittaminen oikein tapahtuu, meidän tulee tietenkin käyttää esimerkkiä. Sanotaan esimerkiksi, että Jussi haluaa vuokrata mökin kuukaudeksi Antilta. He luovat äly sopimuksen asiasta, ja ehdoiksi asetetaan, että Jussin tulee maksaa koko vuokra etukäteen ja Antin tulee antaa Jussille sähköinen avain koodi mökille. Molemmat osapuolet asettavat tiedot sopimukseen. Kun näin on tehty, rahat siirtyvät Antille, ja avainkoodi Jussille. Jos esimerkiksi Jussi ei maksa ennen viimeistä päivämäärää, avainkoodi siirtyy takaisin Antille.

Äly sopimusten solmimisessa on myös se hyvä puoli, että tietoihin voidaan palata aina tarvittaessa. Toisin sanoen, jos ongelmia ilmenee, Antti ja Jussi voi välttää lakimiesten palkkaamisen. Asia selviää hyvin yksinkertaisesti sopimuksen avulla.

Tämä kaikki tekee äly sopimuksista erityisen turvallisen vaihtoehdon. Tämä perustuu itse asiassa siihen koodiin, jota äly sopimus käyttää. Sen avulla voidaan varmistaa, että kukaan ei voi myöskään muuttaa sopimusta sen solmimisen jälkeen. Esimerkiksi Jussi ei siten voi päästä pienentämään enää maksettavaa summaa, vaan se pysyy koko ajan samanlaisena. Kun sopimus on allekirjoitettu, se pysyy samanlaisena ajan loppuun asti.

Kun sopimus on tehty ja täytetty loppuun, tieto siitä ja sen sisältämistä tiedoista tallennetaan lohkoketjulle aivan kuten minkä vain toiminnon kanssa. Tämä tallennettaan ja kopioidaan aivan kaikille versioille kyseisestä lohkoketjusta. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että aivan kaikki saavat tiedon sopimuksesta. Jos siis kumpikaan osapuoli yrittää petkuttaa jälkikäteen, tämäkään ei tule onnistumaan.

Kirjoitetut vs äly sopimukset

Äly sopimusten selkeä hyöty on niiden mahdollistama turvallisuus. Niiden ero kirjoitettuihin eli perinteisiin sopimuksiin on täysin selkeä. Äly sopimukset ovat täysin digitaalisia ja ne toimivat kokonaan lohkoketju teknologian ja kryptovaluuttojen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa ero, mikä näillä kahdella sopimuksella on. Niillä on neljä suurta eroa, jotka johtuvat kielestä, automatisoinnista, säilytyksestä ja sopimuksen muuttamisesta.

Perinteinen kirjoitettu sopimus kirjoitetaan tietenkin normaalilla ihmisten kielellä. Äly sopimus sen sijaan käyttää tietokoneiden koodia, joka ei merkitse perus ihmisille mitään. Kirjoitetun sopimuksen kaikki osat ovat täysin automaattisia. Mikä tulee taas äly sopimukseen, vain siirrot ovat automaattisia.

Säilytyksen kannalta, äly sopimus tullaan säilyttämään ajan loppuun asti lohkoketju teknologian avulla. Paperinen sopimus kirjoitetaan paperille joko käsin tai tietokoneella, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että se ei tule välttämättä säilymään samalla tavalla. Viimeinen ero tulee siitä, kuinka helposti sopimusta voidaan muuttaa. Äly sopimus on periaatteessa täysin mahdoton muuttaa, koska lohkoketjun lohkoja ei voida muokata. Mikä tulee taas perinteiseen paperiseen sopimukseen, se voidaan jopa ymmärtää väärin, puhumattakaan siitä, kuinka helppo sitä on muokata.

Ethereum toimii monien muidenkin asioiden alla

Ennen kuin jatkamme seuraavaksi äly sopimusten historiaan, haluamme perehtyä myös muihin Ethereum lohkoketjun ominaisuuksiin. Näitä on nimittäin tietenkin hyvin monia. Äly sopimusten luominen on yksi käytännöllisimmistä käyttö tavoista peruskuluttajille. Kuitenkin toiminto nimeltään DeFi eli rahoituksen hajautus kiinnostaa hyvin monia suurempia yrityksiä. Tämä toiminto ei ole ehkä kaikista kiinnostavin perus kuluttajille, koska harvalla on niin suuria varoja, että ne tarvitsisi hajauttaa. Kuitenkin se, että yritykset ovat kiinnostuneita tästä auttaa myös perus kuluttajia.

Tämä johtuu siitä, että mitä enemmän Ethereum lohkoketju kiinnostaa eri osapuolia, sitä enemmän sille keksitään käyttötarkoituksia. Yksi uusista mielenkiintoisista käyttötarkoituksista on NFT, joka nousi erityisen suureen suosioon vuoden 2021 lopulla. Mutta mikä on nft?

NFT on lyhenne nimestä Non-Fungible Token. Kun se nousi kuuluisuuteen ja suosioon, aiheesta tietenkin tehtiin hyvin monia artikkeleita. Silti hyvin monet näistä olivat hieman epäselviä, vaikka kyseessä ei ole edes kovin monimutkainen asia. Nimittäin NFT merkki on kirjaimellisesti merkki, jolla ei ole yhtä tiettyä arvoa. Siitä syystä sitä voidaan verrata tietynlaiseen keräily tuotteeseen. Sen arvo riippuu täysin katsojasta.

NFT merkki voi ottaa minkä muodon tahansa. Toisin sanoen se voi olla digitaalista taidetta, musiikkia, video tai vaikka pelissä käytettävä työkalu. Esimerkiksi digitaalisen taiteen NFT merkit ovat oikeastaan suoraan verrattavissa perinteiseen taiteeseen. On tietenkin taiteilijoita, jotka ovat erityisen trendikkäitä, minkä takia heidän taiteensa nousee todella suureen arvoon. Sama pätee myös NFT taiteeseen. Silti ihminen, joka ei välitä taiteesta, ei tule ikinä ymmärtämään, miksi joku maksaisi tästä tuotoksesta näin paljoa.

Äly sopimuksilla on yllättävän pitkä historia

Kuten sanoimme, me tulemme myös perehtymään siihen, minkälainen historia äly sopimuksilla oikein on. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, sillä monet luulevat äly sopimusten olevan aivan uusi asia. Sen historia kuitenkin venyy hyvin paljon pidemmälle kuin Ethereum lohkoketjun, jonka päällä se oikein toimii. Ethereum julkaistiin vuonna 2015, kun taas ensimmäiset ideat äly sopimuksista, lohkoketju teknologiasta ja koko kryptovaluutasta tehtiin jo 90-luvulla.

Kryptograafi nimeltään Nick Szabo muodosti ensimmäistä kertaa käsitteen digitaalisesta valuutasta, jonka hän nimesi Bit Goldiksi. Tätä ei ikinä otettu käyttöön, mutta se on selkeästi toiminut Bitcoinin inspiraationa. Bit Gold korosti myös ensimmäistä kertaa äly sopimusten käytön eli netissä tapahtuvien luottamattomien siirtojen.

Monet vertaavat äly sopimuksia myyntiautomaattiin, ja näin tekee jopa Ethereum. Myyntiautomaattien tehtävä on antaa henkilölle tuote rahaa vastaan ilman, että kolmas osapuoli toimii tämän toiminnon välillä. Äly sopimukset toimivat aivan tällä samalla tavalla, mutta ne ovat vielä joustavampia.

Sinua ei varmastikaan yllätä se, että äly sopimukset ovat myös muuttuneet jonkin verran ajan kuluessa. Nykyään sen käyttäjät voivat luoda sopimuksia oikeastaan mistä vain, mistä normaalisti luotaisiin sopimuksia, kuten tulemme myöhemmin selvittämään. Koko toiminnosta on tehty myös koko ajan automaattisempi, mikä vähentää välikäsiä entisestään. Tämän lisäksi  se muuttuu nykyään jopa koodista ihmisten luettavaksi muodoksi. Täten kuluttajien on helppo lukea tietoa aiheesta myös jälkikäteen helposti.

Äly sopimusten edut

Äly sopimusten käyttöön kuuluu selvästi monia erilaisia etuja. Näitä on esimerkiksi nopeus, tarkkuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, turvallisuus ja tehokkuus. Nämä ovat tietenkin vain muutamia monista eri hyödyistä, kuten olet varmasti voinut huomata koko artikkelin kautta.

Äly sopimukset käyttävät tietokoneet protokollaa tehdäkseen toiminnoista automaattisia, mikä säästää hyvin paljon aikaa verrattuna perinteisiin toimintoihin. Nämä automaattiset sopimukset vähentävät myös mahdollisuutta kolmansilta osapuolilta tietojen manipulointiin, mikä on tietenkin erityisen hienoa, tehden niistä erityisen hyviä. Sen lisäksi äly sopimuksen luomiseen ei tarvita erilaisia välittäjiä.

Se, että äly sopimuksen luomiseen ei tarvita ylimääräisiä välikäsiä tekee niiden luomisesta myös halvempaa. Kaikilla osapuolilla on mahdollisuus nähdä sopimuksen ehdot, minkä takia sitä ei voida muuttaa sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu. Tämä luo mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille.

Kaikista viimeisempänä, kaikki lohkoketjun dokumentit kopioidaan monta kertaa. Tämä tarkoittaa, että on oikeastaan mahdotonta, että sopimus tulisi ikinä katoamaan. Vaikka jotakin tietoa tippuisi ja katoasi, koko sopimus on aina löydettävissä. Koska lohkoketju salataan, kaikki kopiot sopimuksesta pysyy myös täysin turvassa mahdollisilta muutoksilta. Kaiken tämän lisäksi äly sopimusten käyttö vähentää riskiä erilaisista virheistä. Koska kukaan kolmas osapuoli eikä ihminen pääse tekemään oikeastaan mitään vaiheita, sen tekemisessä ei tule olemaan samanlaisia virheitä, mitä normaalisti voisi tapahtua. Tämän avulla äly sopimuksista tulee erityisen luotettavia.

Missä äly sopimuksia voidaan käyttää?

Kuten sanoimme, äly sopimuksia voidaan luoda oikeastaan mistä vain aiheesta. Tämä on tietenkin varsin laaja käsite, joten seuraavaksi olemme perehtyneet joihinkin hyvin käytännöllisiin asioihin, joissa äly sopimuksen luominen voi olla sopiva mahdollisuus. Nämä ovat tietenkin vain joitakin yleisiä esimerkkejä. Toisin sanoen on tietenkin olemassa monia muitakin mahdollisuuksia, joista äly sopimuksia voidaan oikein luoda.

Esimerkiksi yksi vaihtoehto, johon emme tule perehtymään niin paljon on digitaalinen identiteetti. Tämä on silti asia, johon äly sopimuksia voidaan käyttää. Jos olet kiinnostunut oppimaan tästä asiasta enemmän, voit näin tehdä helposti verkon eri oppaiden kanssa. Hyvin lyhyesti sanottuna, äly sopimusten käyttäminen voi tuoda lisää valtaa takaisin ihmisille jopa hyvin digitaalisessa maailmassa. Tämä on kuitenkin hieman futuristinen asia, joten haluamme keskittyä asioihin, jotka ovat jo nyt osa jokapäiväistä elämää.

Asuntomarkkinat

Ensimmäinen loistava esimerkki siitä, mihin äly sopimuksia voidaan käyttää on asuntomarkkinat. Kuten sanoimme aikaisemmin, äly sopimus voidaan esimerkiksi luoda mökin vuokraamisesta. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa asia, mihin niitä voidaan käyttää.

Varsinkin jos asut suuressa kaupungissa, olet varmasti huomannut asuntomarkkinoiden olevan jopa julmia. Halusit sitten vuokrata tai ostaa asunnon, tämä ei ole todellakaan helppo asia. Asuntojen välittäjistä ja vuokranantajista on tullut vuosien saatossa koko ajan ahneempia, pyytäen todella suuria summia asunnon hakijalta. Tämä ei ole todellakaan hyvä asia, sillä kaikki tarvitsevat kodin.

Äly sopimuksen avulla voidaan välttää välittäjän käyttö. Tämä on hyödyllistä jopa silloin, kun haluat myydä asunnon, koska tämäkin voi maksaa aivan uskomattomia summia myyjälle, koska heidän tulee maksaa välittäjälle. Luomalla äly sopimuksen, lohkoketju hoitaa kaiken tämän puolestasi. Siten tehtäväksi jää pelkästään asunnon tai sen ostajan löytäminen, riippuen siitä, kumpaa asiaa yrität tehdä.

Vakuutus

Toinen hyvin yleinen asia, joka on osa lähes jokaisen aikuisen ihmisen elämää on vakuutukset. Nämä ovat hyvin tärkeitä, esimerkiksi juuri oman kotisi kannalta. Silti ne voivat olla todella monimutkaisia, mikä ei ole tietenkään mukava asia. Äly sopimuksen voivat helpottaa tässä asiassa.

Äly sopimukseen voidaan kirjoittaa kaikki mahdolliset vakuutuksen ehdot, jotka molemmat osapuolet pääsevät näkemään ennen kirjoittamista. Vakuutuksesta luotu äly sopimus on siitä mielenkiintoinen, että se pysyisi niin sanotusti auki, kunnes sitä tarvitaan. Näin tapahtuessa vakuutuksen hankkinut henkilö voi täyttää sen. Sitten vakuutuksenantaja, pääsee näkemään miksi vakuutusta halutaan nostaa. Sen jälkeen hakemus voidaan hyväksyä, jos se täyttää vaatimukset.

Jos vakuutus on tehty äly sopimuksella, voidaan myös välttää helposti petoksen riski. Tämä tekee äly sopimuksista erityisen houkuttelevan vakuutuksenantajalle. Tämän avulla voitaisiin varmistaa, että vakuutusta on hakenut aina aivan varmasti juuri se henkilö, jolle vakuutus on alkujaan myönnetty. Tämä on tietenkin erityisen hieno asia.

Toimitusketju

Yksi viimeisimmistä erityisen käytännöllisistä asioista, joissa äly sopimuksia ja lohkoketju teknologiaa voidaan käyttää on toimitusketju. Toimitusketju on tärkeä asia oikeastaan kaikilla yrityksillä, jotka tuottavan mitä vain. Tämä tekee näistä kahdesta asiasta erityisen tärkeitä keksintöjä yritysten maailmassa.

Äly sopimusten avulla voidaan luoda mitä vain työsopimuksista bisnes diileihin tai mihin vain muuhun. Sillä tavalla kaikki osapuolet voivat aina varmistaa, että heillä tulee olemaan mahdollisimman luotettava sopimus. Esimerkiksi työntekijä voi aina palata työsopimukseen ja olla varma siitä, että työnantaja ei ole vaihtanut mitään tietoa asiasta kertomatta. Siten mahdollisten ongelmien tapahtuessa, työntekijän on erityisen helppo pyytää liitolta apua todistaen työnantajan tehden jotain väärin.

Äly sopimusten lisäksi koko lohkoketju teknologiaa voidaan käyttää myös tuotantoketjun kanssa. Sillä voidaan valvoa koko ketjua niin, että mahdolliset virheet voidaan minimoida mahdollisimman pieneksi. Jos virhe tapahtuu, se voidaan myös paikantaa ja korjata mahdollisimman pian. Tämä tulee vähentämään kaikenlaisia liiallisia maksuja, joita voi koitua virheistä.

Mitä haasteita äly sopimukset kohtaavat

Tietenkään mikään asia ei ole täydellinen, ja tämä pätee myös äly sopimuksiin. Vaikka se on hieno idea, ja siitä voi olla hyötyä hyvin monella eri tavalla, on tietenkin tärkeää ottaa huomioon sen luomat haasteet. Ensimmäinen asia, mikä on hyvä huomioida on se, että äly sopimusten koodit on tehty niin sanotusti käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että niissä on aina riski perus virheille, joita ihmiset saattavat tehdä. Nämä riskit taas voivat mahdollistaa haitallista toimintaa, kuten hakkerien hyökkäyksiä.

Sen lisäksi äly sopimukset ovat aina kiinni tietyssä lohkoketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät voi tuoda tietoa toiselta lohkoketjulta. Tämä tietenkin saatetaan korjata tulevaisuudessa, mutta ainakin tällä hetkellä tämä on vieläkin voimassa. Esimerkiksi, jos olet luonut äly sopimuksen Ethereum lohkoketjun päälle  asunnosta, ja haluat hankkia kotivakuutuksen, sen äly sopimus kannattaa myös asettaa Ethereum ketjulle. Muussa tapauksessa nämä kaksi asiaa ovat hyvin irrallisia, vaikka ne tietenkin käsittelevät samaa asiaa eli sinun kotiasi.

Tämän kaiken lisäksi tarvitset tiettyä kryptovaluuttaa käyttääksesi lohkoketjun toimintoja. Sillä maksetaan niin sanotusti kaasumaksut, joilla voidaan käyttää lohkoketjun toimintoa. Siten esimerkiksi, jos haluat solmia äly sopimuksen Ethereumille, sinulla tulee tietenkin olla Ether merkkejä käytössä.

Äly sopimusten tulevaisuus

Kuten aikaisemmin tuli jo selväksi, äly sopimuksilla on selkeästi paljon erilaista käyttöä. Tästä syystä voidaan uskoa, että niiden tulevaisuus tulee olemaan varsin valoisa ja lupaava. Mitä enemmän ne keräävät huomiota, sitä enemmän niille tietenkin keksitään myös käyttöä.

On kuitenkin hyvä huomioida se, että lohkoketjut, joilla äly sopimukset toimivat muuttuvat ajoittain. Esimerkiksi Ethereum on muuttunut todella huomattavasti. Koko lohkoketjun protokolla muuttui kokonaan. Mutta mitä tämä tarkoittaa äly sopimusten kannalta?

Ethereum 2.0 eli uusi Ethereum tekee äly sopimusten solmimisesta vain nopeampaa ja tehokkaampaa kuin ennen. Tämä on tietenkin erityisen hienoa, sillä nyt niiden käytöstä tulee vielä näppärämpää. Kaiken kaikkiaan äly sopimusten tulevaisuus vaikuttaa oikeastaan vielä valoisammalta kuin voisit uskoa!